Adwokat Urszula Rybska

Adwokat Urszula Rybska

 


Tel.: 503 164 403

e-mail: rybska.firmaadwokacka@gmail.com

 

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz kwestii związanych z przygotowaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów w obrocie krajowym oraz międzynarodowym. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw. W obszarze jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne, w tym zagadnienia związane z zobowiązaniami powstałymi w drodze umów bądź czynów niedozwolonych oraz dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia, bądź renty, a ponadto związane z windykacją należności, prawem własności, spadkowym, rodzinnym. Prowadzi również sprawy w zakresie szeroko rozumianego prawo administracyjnego i podatkowego. Biegłe włada językiem hiszpańskim.

Biografia


Studia prawnicze ukończyła w 2007r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Część edukacji odebrała na hiszpańskiej uczelni wyższej Universidad Publica de Navarra. W latach 2006 - 2009 pracowała w hiszpańskiej kancelarii Estudio Juridico Serrano Internacional w Warszawie, gdzie zajmowała się przede wszystkim tworzeniem i obsługą korporacyjną spółek z hiszpańskim kapitałem, przygotowaniem opinii prawnych, określeniem przepisów unijnych mających zastosowanie do danego przypadku lub działalności, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitałów i osób, jak również swobody przedsiębiorczości. W 2009r. ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej uzyskała tytuł adwokata. W Firmie Adwokackiej pracuje od 2010r. Posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego Diploma de Español Como Lengua Extranjera.

 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl