Adwokat Andrzej Michał Wyszyński

Adwokat Andrzej Michał Wyszyński


Wspólnik Firmy Adwokackiej

 


Tel.: 693 708 422

e-mail: andrzej.wyszynski@adwokatura.pl

 

 

Zajmuje się sprawami gospodarczymi i podatkowymi. Prowadzi stałą obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych z całego regionu. Ma licznych klientów zza granicy. Jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego w tym w szczególności stosunków prawnorzeczowych, zobowiązaniowych i spadkowych. Posiada duże doświadczenie w sprawach o odszkodowania z tytułu naruszeń dóbr osobistych i deliktów. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego w roli obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonych. Biegle posługuje się językiem rosyjskim.

Biografia


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sędziowską, a następnie adwokacką. Od roku 1986 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.

 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl