Prawo cywilne

Prawo cywilne 
  • obsługa w zakresie kontraktów - opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów prawa cywilnego, negocjacje warunków umów, spory wynikające z umów
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz deliktów
  • odszkodowania
  • zadośćuczynienia
  • windykacja należności
  • obsługa prawna przedsiębiorstw 
  • obsługa w zakresie prawa wekslowego i czekowego
  • analiza umów frankowych, indeksowanych, denominowanych, walutowych, analiza roszczeń frankowych pod kątem stwierdzenia nieważności umowy, dochodzenie roszczeń z kredytów frankowych, reprezentacja w sprawach przeciwko bankom 
 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl