Adwokat Sylwia Kowalczyk

Adwokat Sylwia Kowalczyk

 


Tel.: 660 752 329

e-mail: adwokat.sylwiakowalczyk@gmail.com

 

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego oraz mediacyjnego, zarówno w roli obrońcy, jak też pełnomocnika pokrzywdzonych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dyscyplinarnych.

Biografia


Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego odbywała aplikację w Firmie Adwokackiej w Białymstoku. Po ukończeniu aplikacji uzyskała tytuł adwokata i wykonuje zawód w Firmie Adwokackiej w Białymstoku

 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl