Prawo administracyjne

Prawo administracyjne 
  • reprezentowanie przed organami administracji
  • zastępstwa procesowe przed sądami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawach administracyjnych 
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl