Prawo karne

Prawo karne 
  • reprezentacja w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również powoda cywilnego
  • doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
  • reprezentacja w postępowaniu karnoskarbowym
  • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, system dozoru elektronicznego (tzw. obrączka), warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.
  • prawo wykroczeń
 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl