Prawo rodzinne

Prawo rodzinne 

 

  • reprezentacja i doradztwo w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
  • rozwody bez orzeczenia o winie oraz z orzeczeniem o winie
  • separacje
  • alimenty
  • władza rodzicielska nad dziećmi 
  • przysposobienie
  • ubezwłasnowolnienie
  • kuratela
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl