prawo karno-skarbowe

Prawo krano-skarbowe 
  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe)
  • udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniach z udziałem stron, przesłuchaniach świadków
  • udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych oraz postępowaniach przed urzędami kontroli podatkowej
  • sprawy takie jak: zgłoszenie towarów, akcyza, VAT, cło, tax-free 
 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl