Adwokat Janusz Piotr Kramer

Adwokat Janusz Piotr Kramer


Wspólnik Firmy Adwokackiej

 


Tel.: 531 700 170

e-mail: janusz.kramer@adwokatura.pl

 

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. Zajmuje się sprawami cywilnymi, a zwłaszcza gospodarczymi, sprawami z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Prowadzi sprawy z dziedziny ochrony dóbr osobistych. Uczestniczy w postępowaniach o zobowiązania podatkowe, w tym przed sądami administracyjnymi.

Biografia


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z 1981 r. Do 1987 r. pełnił funkcję prokuratora, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. Adwokatem jest od 1990 r. Pełnił funkcję sędziego dyscyplinarnego, przez trzy kadencje był Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku. W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznakę ,, Adwokatura Zasłużonym ". Od 2007 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, pełnił funkcję wicedziekana.

 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl