Adwokat Bartosz Parfieniuk

Adwokat Bartosz Parfieniuk

 


Tel.: 608 321 348

e-mail: parfieniuk@gmail.com

 

Zajmuje się sprawami cywilnymi, w szczególności prawem umów. Posiada doświadczenie w postępowaniach gospodarczych, administracyjnych i sądowo administracyjnych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz reprezentacja klientów w sporach z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodociągowymi, a także w sporach z bankami.

Biografia


Studia prawnicze ukończył w 2005r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów odbył staż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Departamencie Spraw Parlamentarnych Rządu. W styczniu 2004r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokat Agnieszki Zemke – Góreckiej. Po ukończeniu studiów ponad rok pracował w Getin Bank S.A. w Katowicach jako prawnik, zajmując się bieżącą obsługą prawną centrali banku. W trakcie aplikacji (2006 – 2009) ponownie podjął pracę w Kancelarii Adwokat Agnieszki Zemke – Góreckiej. W 2006r. prowadził cykl szkoleń z zakresu prawa bankowego, cywilnego i gospodarczego dla pracowników banków. W latach 2007 – 2008 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Od 2009r. prowadzi cykliczne szkolenia jako wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Firma Adwokacka Bartosz Parfieniuk obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja


więcej informacji ...

Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl