Adwokat dr Mateusz Olchanowski

Adwokat dr  Mateusz Olchanowski

 

 

Tel.: 886 652 345

e-mail:  mateusz.olchanowski@gmail.com

 

 

Specjalista z zakresu prawa karnego, karno-gospodarczego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń. Posiada doświadczenie zapewniające kompleksową obsługę we wszystkich etapach postępowania, zarówno w roli obrońcy, jak też pełnomocnika pokrzywdzonych. W obszarze jego zainteresowań pozostaje także prawo gospodarcze oraz prawo międzynarodowe. 

Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących powyższych dziedzin. Jest prelegentem na szkoleniach i warsztatach z zakresu nauk prawnych. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Biografia


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego odbywał aplikację w Firmie Adwokackiej w Białymstoku. Po ukończeniu aplikacji uzyskał tytuł adwokata i wykonuje zawód w Firmie Adwokackiej w Białymstoku. Jest członkiem Komisji działającej przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
Doktor nauk prawnych. Ukończył studia doktoranckie z wyróżnieniem na Wydziale Prawa UwB. Jest autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego oraz prawa międzynarodowego.
Laureat konkursów, w tym o charakterze międzynarodowym, z różnych dziedzin prawa, m.in. zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym zorganizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką.  

 

 
 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl